Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Kalibratie van een thermografische camera


Een thermografische camera wordt vaak gebruikt voor indicatieve metingen, waarbij het doel is om temperatuurverschillen zichtbaar te maken. U kunt een thermografische camera echter ook gebruiken voor het verrichten van selectieve metingen waarbij u de temperatuur van het meetobject afleest in het warmtebeeld.
Warmtebeeld

Voorbeeld 1:

U gebruikt een thermografische camera om de effectiviteit van isolatie in een buitenmuur te beoordelen. Een “vlek” geeft een gebied aan waar de isolatie niet optimaal werkt. U kunt echter ook de werkelijke temperatuur van de muur op de verschillende plaatsen aflezen, en zo het probleem in getallen uitdrukken.


Voorbeeld 2:

U voert periodiek een thermografische inspectie uit in een productiehal. U maakt hierbij warmtebeelden van vaste objecten (stroomvoorziening, elektromotoren, lagers e.d.) om slijtage over langere termijn in beeld te brengen. Door de werkelijke temperatuurwaarden af te lezen in de thermografische beelden kunt u de slijtage kwantificeren en nauwkeuriger voorspellen wanneer onderhoud moet worden gepleegd.

Selectieve metingen en kalibratie van uw instrument

Om een betrouwbare selectieve temperatuurmeting te doen met een thermografische camera, dient deze gekalibreerd te zijn. Hierbij wordt de camera in een meetopstelling geplaatst in een laboratorium en de afwijking ten opzichte van de internationale standaard vastgelegd. De kalibratiewaarden worden vermeld op een kalibratiecertificaat. Met dit certificaat kunt u de nauwkeurigheid van uw metingen aangeven (en bewijzen) naar uw opdrachtgever.
EURO-INDEX beschikt over een kalibratiefaciliteit voor thermografische camera’s en IR-temperatuurmeters en kan bijgevolg een volledige service bieden op deze toestellen.
Mijn thermografische camera aanmelden voor kalibratie