Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Kalibratie en onderhoud

Na de productie van meetinstrumenten, worden deze ook gecontroleerd op een correcte werking. Echter tussen deze fabriekstest en het ontvangen van uw toestel, worden de toestellen blootgesteld aan ongekende omgevingsomstandigheden en verloopt er enige tijd. Door een eerste kalibratie uit te voeren voordat het toestel naar u verzonden wordt, kunnen we u ervan verzekeren dat het toestel nauwkeurig zal blijven meten tot het volgende onderhoud. Van deze eerste kalibratie ontvangt u van ons een certificaat met de tenaamstelling van het toestel.

Verder is het ten strengste aangeraden om de kalibratie en het onderhoud van uw meettoestel bij een Geautoriseerd Service Center onder te brengen. Zo bent u zeker dat de onderhoudsprocedures voldoen aan de strenge eisen van de fabrikant. Dit betekent ook dat vervangingsonderdelen uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant zijn en vervangen worden door onze opgeleide technici. Hierdoor blijft uw toestel onder de fabrieksgarantie.

Tijdens het kalibratieproces beginnen we (indien mogelijk) met een voorkalibratie.* Bij de kalibratie van een meetinstrument gaan we een waarde aanbieden, net zoals u bij het uitvoeren van metingen. Alleen weet het kalibratieapparaat tijdens deze procedure exact de aangeboden waarde. Hierdoor wordt een eventuele afwijking van het meetinstrument vastgesteld en wordt de voorgaande periode afgesloten door een eerste kalibratiedocument. Dit document is belangrijk voor u om na te gaan of voorgaande metingen nog binnen de normen vallen.

Wanneer deze aangeboden waarde bij het instrument niet binnen de specificaties van de fabrikant valt, dient het toestel bijgesteld en dus “gejusteerd” te worden. Onze technici, die hiervoor opgeleid zijn door de fabrikant, stelt het instrument dan bij tot het meetinstrument een waarde aangeeft die de aangeboden waarde zo dicht mogelijk benadert.

Hierna volgt de tweede kalibratie of nakalibratie. Ook hierbij maken we een document op met de aangeboden en afgelezen waardes. Zo kan u aantonen dat uw meetinstrument correct is afgesteld om metingen uit te voeren. Alle certificaten, van de voorkalibratie en indien nodig ook van het uitgevoerde onderhoud en de nakalibratie, vindt u terug op Mijn KWS Webportaal.

Voor diverse kalibratieprocedures is het van belang dat de omgevingstemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en barometrische druk binnen bepaalde grenswaarden liggen. Het EURO-INDEX kalibratielaboratorium is hiervoor voorzien van een omvangrijke klimaatinstallatie. Deze zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan alle vastgelegde omgevingsomstandigheden.


Lees meer over het belang van kalibreren:

Wat is kalibreren?
Waarom kalibreren?

* Indien uw toestel geen metingen meer kan uitvoeren, door bijvoorbeeld een defect, kunnen er ook geen metingen uitgevoerd worden in functie van een kalibratie.