Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Kalibratiemogelijkheden

Wij zijn in staat vrijwel alle merken te kalibreren mits we daar een kalibratieprocedure voor hebben. We bekijken graag met u de mogelijkheden. Onderhoud en reparatie van instrumenten beperkt zich echter tot de merken die we vertegenwoordigen, omdat daarbij o.a specifieke informatie en originele onderdelen noodzakelijk zijn.

Kalibratielaboratorium

Nederland

Mobiele Service

België

Elektrotechnisch

Multimeters

Stroomtangen

Spanningstesters

ScopemetersIsolatieweerstandtesters

Netanalysers/power quality analysers

Apparatentesters/machinetesters


Installatietesters


PV-testers (zonnepanelentesters)

Temperatuur

Temperatuurmeters

Temperatuurprobes

Infrarood / warmtebeeldcamera’s

(Rook)gasanalyse

Elektrochemische sensoren

Infrarood sensoren


Gasdetectie

Brandbare gassen (CH4) ppm / %LEL / Vol.%

Zuurstof (O2)

Koolmonoxide (CO)

Zwavelwaterstof (H2S)

Waterstofcyanide (HCN)


Ammoniak (NH3)

          ✓

VOC’s (isobutyleen C4H8)

Stationaire gasdetectie (div. gassen)

Lekzoekers (CH4, He, H2, koudemiddelen)

Klimaattechniek

IAQ temperatuur

            ✓

Relatieve luchtvochtigheid


Kooldioxide (CO2)


          ✓

Luchtsnelheid

          ✓

Luchthoeveelheid

          ✓

Weegschalen voor koudemiddelen


          ✓

Druk/trek

Drukverschilmeters

Manometers

Vacuümmeters


MicromanometersMechanisch

Momentsleutels          ✓             ✓op aanvraag


Een compleet overzicht van de kalibratiemogelijkheden met bijbehorende grootheden en meetbereiken vindt u hieronder. Maatwerk is mogelijk (op aanvraag).

GASNALYSE / GASDETECTIE

Meetbereik

Gas

10 - 100 ppm

C4H8

4 - 40 ppm

H2S

10 - 100 ppm

200 - 2.000 ppm

0,22 – 2,20 Vol.%

100 Vol.%

0 – 50 %LEL

CH4

10 – 10.000 ppm

1 - 3 Vol.%

0 - 73 %LEL

H2

100 – 5.000 ppm

1,90 - 19,0 Vol.%

100 Vol.%

CO2

20 - 10.000 ppm

1 - 10 Vol.%

CO

2,2 - 22,0 Vol.%

O2

20 - 5.000 ppm

NO

8 - 500 ppm

NO2

190 - 5.000 ppm

SO2

10 ppm

HCN

5 ppm

500 ppm (op locatie)

Freon R134a

50 ppm

NH3

20 ppm (op locatie)

Cl2

0,6 Vol.% (op locatie)C3H8

TEMPERATUUR

-20 °C – 550 °C

temperatuurbaden

-260 °C - 1.370 °C

temperatuursimulatie J, K, T,R, S, B, U, L, N, E, PT100, PT200, PT500, PT1000,

-15 °C – 500 °C

Infrarood (black body’s)

ELEKTRISCHE GROOTHEDEN

0 mV - 1.000 V

Gelijkspanning genereren

Zie ook scope RvA K105

0 mV – 10 kV

Gelijkspanning meten

1 mV - 1.000 V

Wisselspanning genereren

Zie ook scope RvA K105

0,01 Hz - 2 MHz

0 mV – 1.000 V

1 kV - 10 kV

Wisselspanning meten

Max. 300 kHz

Max. 60 Hz

0 mA - 20 A

Gelijkstroom

Zie ook scope RvA K105

20 A – 1.000 A (met 50 windingen spoel t.b.v. stroomtangen)

Gelijkstroom

0,033 mA - 20 A

Wisselstroom

Zie ook scope RvA K105

0,01 Hz - 10 kHz

20 A – 1.000 A (met 50 windingen spoel t.b.v. stroomtangen)

Wisselstroom

45 Hz – 440 Hz

10 mΩ – 1.800 mΩ

Weerstand (fysiek)

max 25 A

0,1 Ω – 1.000 kΩ

Weerstand (fysiek)

Zie ook scope RvA K105

10 kΩ - 1,1 TΩ

Weerstand (fysiek)

max 5 kV

Zie ook scope RvA K105

25 mΩ - 1.800 Ω

Inwendige weerstand spanningsnet

Max. 25 A

Max. 300 V

0Ω - 330 MΩ

Weerstand (simulatie)

Zie ook scope RvA K105

0,1 Hz - 600 MHz

Frequentie genereren

Zie ook scope RvA K105

0,33 nF - 40 mF

Capaciteit

50 Hz - 1,5 kHz

11μF - 3,3 mF

Capaciteit

Zie ook scope RvA K105

0 – 1

Arbeidsfactor

Max. 5 kHz

Spanning- / stroomharmonischen

Bij fundamentele frequentie
15 - 65 Hz / 400 Hz

0 ms – 5.000 ms

ALS test uitschakeltijd

0 mA – 1.000 mA

ALS test aanspreekstroom

DRUK

0 - 3.500 mbar absoluut

(-)150 - (+)150 mbar relatief

0 - 60 bar

-1.000 – 0 mbar (vacuüm)

KOUDETECHNIEK & VENTILATIE

1,0 - 160 kg

Gewichten

5 m/s - 25 m/s

Luchtsnelheid

150 - 850 m3/h

Luchthoeveelheid

32,9 / 50 / 74,5 %r.v.

Relatieve luchtvochtigheid

VLOEISTOF DEBIET

0 - 15 liter/min

Vloeistofdebiet

Hieronder treft u een overzicht van de diverse grootheden die kunnen worden gekalibreerd in het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX bvba (België).

GASNALYSE / GASDETECTIE
MeetbereikGas
100 ppmC4H8
200 - 8.000 ppmCO
2 - 19 Vol.%O2
TEMPERATUUR
-25°C - 350°CTemperatuurbaden
-30°C - 1.200°CTemperatuursimulatie type-K
DRUK
0 - 3.500 mbar absoluut
(-)150 mbar - (+)150 mbar relatief