0

Machinerichtlijn testinstrumenten

De machinerichtlijn is een Europese richtlijn voor de machine-industrie betreffende de veiligheidscriteria waaraan machines dienen te voldoen. Voor het testen van de elektrische functionaliteit en veiligheid zijn specifieke testinstrumenten beschikbaar.

1 resultaat
Elektro Lijn Fulltest3

Elektro Lijn Fulltest3

Compleet instrument voor het uitvoeren van testen volgens de machinerichtlijnen en conform de IEC/EN61439-1 en IEC/EN60204-1:2006.

€ 4.804,-