Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wat is kalibreren?

Bij kalibratie worden een aantal meetwaarden van het instrument vergeleken met de (inter)nationale standaard. Het vaststellen van de afwijkingen kan gebeuren door een directe vergelijking met de (inter)nationale standaard, maar mag ook d.m.v. een reeks van vergelijkingen met afgeleide standaarden. Als er een keten bestaat tussen de kalibratie van uw meetinstrumenten en de (inter)nationale standaard, is de kalibratie van uw meetinstrument herleidbaar naar de (inter)nationale standaard.


Voorbeelden van internationale standaarden zijn de officiële kilogram en de meter, die beiden in Parijs worden bewaard.
De referentiestandaarden van EURO-INDEX zijn allen herleidbaar gekalibreerd, zodat de kalibratie van uw meetinstrument herleidbaar is naar de (inter)nationale standaard. De afwijking wordt vermeld op het kalibratiecertificaat zodat u precies weet hoe de afgelezen meetwaarde op het instrument zich verhoudt tot de werkelijke waarde.

Voorkalibratie

De eerste handeling die (indien mogelijk) wordt verricht is de voorkalibratie. Hier wordt de afwijking van het meetinstrument vastgesteld waarmee de voorgaande periode vanaf de laatste kalibratie wordt afgesloten. Er wordt vastgesteld of de afwijking toelaatbaar is (ijken). Als het instrument binnen de specificaties presteert, mag er vanuit worden gegaan dat dit gedurende de gehele voorgaande periode het geval was.
Voorbeeld voorkalibratie:
Er wordt een druk van 2,00000 bar aangeboden aan het toestel en deze geeft 1,928 bar aan. Het verschil bedraagt 0,072 bar. Dit is buiten de specificaties van het toestel.

Justeren en nakalibratie

Mocht bij de voorkalibratie blijken dat de afwijkingen groter zijn dan in de specificaties staat aangegeven, dan dient het toestel gejusteerd te worden. U dient er dan tevens rekening mee te houden dat de geconstateerde afwijking van toepassing is op de metingen die u voordien met dit toestel hebt uitgevoerd. Justeren betekent dat het instrument wordt bijgeregeld zodat het zo accuraat mogelijk en binnen de gestelde specificaties meet. Lang niet ieder kalibratielaboratorium is hiertoe in staat! Er is vaak veel specifieke kennis en software, onderdelen en scholing nodig om dit te kunnen doen. Een geautoriseerd servicecentrum, zoals EURO-INDEX, beschikt over deze kennis.
Voorbeeld justage:
De kalibratietechnicus stelt het instrument bij zodat deze een waarde aangeeft die de aangeboden waarde zo dicht mogelijk benadert.

Na justatie wordt het instrument opnieuw gekalibreerd zonder extra kosten.

Voorbeeld nakalibratie:
Bij dezelfde druk van 2,00000 bar geeft het instrument nu 1,999 bar aan, wat ruim binnen de gestelde specificaties ligt*. In de praktijk worden meetinstrumenten natuurlijk op veel verschillende meetpunten en alle bereiken gekalibreerd om de lineariteit aan te tonen.

* Afwijking bij de BLAUWE LIJN S4680 ST druk(verschil)meter mag zijn: 0,5% RDG + 1 digit. In dit geval 1,999 x 0,5% + 1 digit = 0,011 bar.