Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Bumptesten

Is het bumptesten van gasdetectoren noodzakelijk?

Bescherming van de werknemer
Elke werknemer heeft recht op een veilige werkplek en adequate bescherming tegen zaken die de gezondheid kunnen schaden. Het is de verantwoordelijkheid van elke werkgever om hiervoor zorg te dragen. Als er een reële kans is dat werknemers in aanraking kunnen komen met giftige of schadelijke gassen, een zuurstoftekort of -overschot of brandbare en explosieve gassen, dan dient er gasdetectie met alarmering te worden toegepast. Gasdetectie kan in stationaire vorm worden aangebracht in ruimtes, maar in de meeste gevallen is het toepassen van persoonlijke, draagbare gasdetectie de beste optie, omdat hierbij de detector altijd in de directe omgeving van de werknemer blijft.

Betrouwbaarheid
Een gasdetector is van levensbelang en dient daardoor altijd goed te werken. Een periodieke (vaak halfjaarlijkse) kalibratie van het instrument is belangrijk, maar geeft geen 100% zekerheid op juiste werking op elk moment. Tussentijds kunnen allerlei zaken de werking van de gasdetector negatief beïnvloeden, zoals vergiftiging van sensoren, overbelasting door te hoge blootstelling, vervuiling van filters, extreme temperaturen, vocht of mechanische schokken. Om deze reden is het advies een gasdetector voor elk gebruik of minstens elke werkdag een functietest te laten ondergaan. Dit testen heet bumpen of het uitvoeren van een bumptest.

Verschil tussen kalibratie en bumptest
Doorgaans worden gasdetectie instrumenten halfjaarlijks gekalibreerd. Hierbij worden diverse concentraties testgas aangeboden aan het instrument, verdeeld over het meetbereik. De bijbehorende uitlezingen worden gecontroleerd en als een uitlezing meer afwijkt dan gespecificeerd wordt het instrument gejusteerd (bijgeregeld), zodat weer de juiste meetwaarde wordt weergegeven. Indien de kalibratie onderdeel uitmaakt van een KWS®-behandeling wordt er ook periodiek onderhoud uitgevoerd, waarbij filters, accu’s en/of sensoren tijdig worden vervangen.

Kalibratie vindt plaats in een vast of mobiel kalibratielaboratorium. Laat onderhoud en kalibratie bij voorkeur uitvoeren door een Geautoriseerd Service Centrum voor het betreffende merk, omdat deze over de juiste kennis, gereedschappen, software en originele onderdelen kan beschikken.

Een bumptest wordt uitgevoerd door de gebruiker zelf of iemand die verantwoordelijk is voor het instrumentbeheer. Hierbij wordt een testgas aangeboden aan het instrument waarbij uitsluitend wordt gekeken of het toestel snel genoeg en op de juiste manier reageert met akoestische en visuele signalen. Een bumptest kan handmatig worden uitgevoerd met een testgasfles met een flowregelaar of met een automatisch teststation. Toepassing van een teststation vraagt een grotere investering, maar levert op termijn diverse voordelen op. Het bumptesten gaat namelijk veel sneller en er wordt minder testgas gebruikt per test. Het teststation koppelt in de meeste gevallen ook een tijd- en datumstempel aan het serienummer van de gasmonitor, waarmee veiligheidskundigen automatisch een logboek kunnen bijhouden van alle instrumenten.

Extra voordelen van bumptests
Naast het feit dat de werknemer zeker is van de juiste werking van zijn persoonlijke gasmonitor draagt het dagelijks uitvoeren van een bumptest ook bij aan zorgvuldig uitgiftebeheer en registratie van alle “events” bij elk individueel instrument. Instrumenten die dagelijks worden getest raken minder snel beschadigd of zoek, wat op termijn ook weer geld bespaart. De bumptest biedt tevens gelegenheid tot het uitvoeren van een visuele controle. Dit is belangrijk omdat een gebroken display, defect membraan, vervuild filter of gescheurde behuizing niet door het bumpteststation opgemerkt hoeft te worden, maar tijdens uitgifte wel moeten worden opgemerkt en gemeld.

Advies over de mogelijkheden
EURO-INDEX is importeur en/of distributeur en Geautoriseerd Service Centrum van diverse A-merken gasdetectie, waaronder Sewerin, Ion Science, Gas Clip, GMI, Honeywell BW en MSA. Vrijwel elk merk biedt volautomatische teststations voor het uitvoeren van bumptests en in enkele gevallen zelfs voor kalibratie en justage van de instrumenten. Ook voor de juiste testgasflessen kan u bij ons terecht. Onze specialisten adviseren u graag over de beste oplossing voor uw situatie.

Klik hier voor een overzicht van draagbare gasdetectie