Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
0

CO versus CO2, ken jij het verschil?

Regelmatig merken we dat CO en CO2 met elkaar worden verward. Hoewel het beide koolstofverbindingen zijn, verschilt hun uitwerking echter drastisch. Koolmonoxide (CO) verbindt zich in ons lichaam heel sterk met hemoglobine en belemmert zo dat dit eiwit zuurstof vervoert door het lichaam. Daardoor is CO al snel dodelijk.

Kooldioxide (CO2) komt sowieso al in beperkte mate in de atmosfeer voor en is veel minder toxisch. Slechts in uitermate hoge concentraties is verstikking mogelijk. Een hoge CO2-waarde kan wel hoofdpijn, sufheid en concentratiestoornissen veroorzaken. Het menselijk lichaam produceert zelf CO2 en verwijdert dit door uitademing. CO2-metingen worden daarom vooral uitgevoerd in kantoren en klaslokalen, waar heel wat personen aanwezig zijn en een goede concentratie belangrijk is. Naast de effecten op de mens is CO2 ook een broeikasgas en heeft het bijgevolg een negatieve invloed op de opwarming van de aarde.

Beide gassen zijn geur- en kleurloos. Je neemt ze dus niet waar tot je er hinder van ondervindt. In het geval van CO is het vaak al te laat voordat je het merkt. Je kan er dus maar beter voor zorgen dat je maatregelen neemt om jezelf en anderen preventief te beschermen.

Het zeer giftige CO ontstaat bij onvolledige verbranding van brandstoffen. Dit kan onder meer gebeuren in verwarmingsinstallaties. Zorg er dus steeds voor dat je het CO-gehalte monitort tijdens werkzaamheden aan een cv-installatie, dat je een CO-meting uitvoert voordat je de verwarmingsruimte betreedt, dat de ruimte goed verlucht is en dat je de ketel in goed werkende staat achterlaat. Werkt de ketel niet naar behoren, dan stel je hem buiten werking voordat je de werkplaats verlaat! Zo vermijd je gevaarlijke situaties.

Blootstellingswaarden en symptomen van CO en CO2
Waarden en symptomen van CO op mensen, gemeten naar concentratie in de lucht
200 ppmHoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en vermoeidheid.
400 ppmIntense hoofdpijn. Levensgevaar na 3 uur.
800 ppmNa 45 minuten bewustzijnsverlies. Na 2 tot 3 uur overlijden.
1.600 ppmErnstige symptomen na 20 minuten, overlijden binnen het uur.
3.200 ppmHoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid na 5 minuten, bewusteloos na 30 minuten.
6.400 ppmHoofdpijn en duizeligheid na 1 à 2 minuten. Bewusteloos na 10 tot 15 minuten.
12.800 ppmOnmiddellijk bewustzijnsverlies, overlijden binnen 1 tot 3 minuten.
Waarden en symptomen van CO2 op mensen, gemeten naar concentratie in de lucht
390 tot 450 ppmGehalte dat op zeeniveau natuurlijk voorkomt in de atmosfeer.
450 tot 800 ppmGoed geventileerde ruimte.
900 ppmMaximale waarde voor werklokalen in België.
800 tot 1.200 ppmSlecht geventileerde drukke (werk)ruimte. Sufheid bij langere blootstelling. Ventileren is gewenst.
1.200 ppmPiekwaarde voor werklokalen in België. Dit mag niet overschreden worden.
1.200 tot 2.000 ppmOnbehaaglijk. Gezondheidsklachten zeker mogelijk. Ventilatie noodzakelijk.
2 tot 4 Vol.%Versnellen en verdiepen van de ademhaling. Licht narcotisch effect, toename van bloeddruk
en polssnelheid, afname van het gehoor.
4 tot 5 Vol.%Duizeligheid, verwarring en gevoel van ademnood bij langere blootstelling.
Uiteindelijk bewusteloosheid. Vanaf 5.000 ppm kunnen ook paniekaanvallen voorkomen.
5 tot 10 Vol.%Hoofdpijn, zweten, verlies van gezichtsvermogen en krampen. In een paar minuten wordt u
duizelig, gevolgd door bewusteloosheid.
≥ 10 Vol.%Bewusteloos na 5 tot 10 minuten. Hoe hoger de CO2 concentratie en hoe langer daaraan
blootgesteld, des te sneller treedt bewusteloosheid en verstikking in.
≥ 20 Vol.%Bewusteloos na enkele ademteugen, snel gevolgd door ademstilstand. Dood na enkele minuten.
Welke toestellen kan je gebruiken?
CO2-controle is wettelijk verplicht in werklokalen. Klik hier voor meer informatie.