Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
0

Kalibratielaboratorium

EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium. In het laboratorium worden meetinstrumenten preventief onderhouden, gerepareerd, gekalibreerd en indien nodig gejusteerd. EURO-INDEX is een Geautoriseerd Service Centrum van alle merken die ze vertegenwoordigt.

Waarom kalibreren?

Een kalibratiecertificaat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten opzichte van, naar (inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Bij de meetresultaten op het certificaat wordt tevens vermeld of deze binnen of buiten de specificaties vallen, die door de fabrikant van het meetinstrument zijn opgegeven. Zonder kalibratiecertificaat kunt u er slechts vanuit gaan dat uw meetinstrument voldoet aan de fabrieksspecificaties, maar aantonen kunt u dit niet.

Justeren

Indien de geconstateerde afwijking groter is dan gespecificeerd wordt het instrument gejusteerd, waarna het weer de juiste waarden aangeeft. Na justering ontvangt u twee kalibratiecertificaten: één van de voorkalibratie en één van de nakalibratie.

Onderhoud

Om een meetinstrument in goede conditie te houden is naast kalibratie in de meeste gevallen ook periodiek onderhoud noodzakelijk. Dit geldt zeker voor meetinstrumenten met onderdelen die aan slijtage of vervuiling onderhevig zijn, zoals een rookgasmeter of gasdetector met elektrochemische sensoren, pompjes en/of filters. Tijdige vervanging van verbruiksonderdelen, het uitvoeren van firmware updates, controle van batterijen of accucapaciteit, zekeringen, meetsnoeren en dergelijke maken doorgaans geen deel uit van een kalibratie, maar wel van preventief onderhoud. 

Kalibratiemogelijkheden

  • Elektrotechnisch
  • Temperatuur (inclusief infrarood temperatuurmeting en thermografie)
  • (Rook)gasanalyse
  • Gasdetectie
  • Klimaattechniek
  • Druk/trek

Klik hier voor een compleet overzicht van de kalibratiemogelijkheden

ESD

Een elektrostatische ontlading of ESD (Electro Static Discharge) kan een gevaar vormen voor elektronische componenten en printplaten. Bij onderhoud van elektrotechnische instrumenten is het van groot belang dat er maatregelen zijn getroffen om ESD veilig te werken.

In het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX b.v. zijn diverse ESD maatregelen getroffen, waaronder een ESD vloer, stoelen, schoenen, kleding, etc. De kans dat een elektronisch component beschadigd raakt door ESD is daarmee vrijwel nihil.

Omgevingscondities in het laboratorium

Voor diverse kalibratieprocedures is het van belang dat de omgevingstemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en barometrische druk binnen bepaalde grenswaarden liggen. Voor dit doel is het EURO-INDEX kalibratielaboratorium voorzien van een omvangrijke klimaatinstallatie, die er voor zorgt dat onder vrijwel alle weersomstandigheden de omgevingscondities aan de gestelde voorwaarden blijven voldoen.