0

Kalibratielaboratorium

EURO-INDEX België beschikt over een state-of-the-art kalibratielaboratorium voor gas, temperatuur en druk waar rookgasanalysers onder ideale omstandigheden worden onderhouden. Het service- en kalibratielaboratorium van EURO-INDEX Nederland neemt dan weer uw elektrotechnische, infrarood en Indoor Air Quality meters met de grootste zorg voor haar rekening.

Zo is EURO-INDEX in staat om alle meetinstrumenten uit het assortiment preventief te onderhouden, repareren, kalibreren én indien nodig te justeren. We gaan met uw meetinstrument aan de slag van zodra het binnenkomt. En als het klaar is, wordt het onmiddellijk aan u teruggezonden mét een naar internationale standaarden herleidbaar kalibratiecertificaat.

EURO-INDEX is ook Geautoriseerd Service Centrum van alle merken die ze vertegenwoordigt. De meetinstrumenten worden dus vakkundig behandeld door goed opgeleid personeel, met de juiste tools en gebruikmakend van originele vervangingsonderdelen. Hierdoor blijft de garantie op uw meetinstrument ook na de behandeling steeds geldig. Kiest u voor onze unieke KWS® service- en kalibratieformule, dan bent u altijd gerust over de kwaliteit van uw metingen!