0

Power Quality

Om een elektrische installatie te laten functioneren, moet deze beschikken over de juiste spanning en voldoende stroom kunnen leveren. Met gangbare meetinstrumenten, zoals een multimeter of een stroomtang, kan worden vastgesteld dat de netspanning, de stroomsterkte en de frequentie van de wisselspanning de juiste waarden hebben.

Desondanks kunnen er grote problemen zijn met de technische installatie door power quality problemen, zoals harmonischen, flicker, spanningsdips, spanningspieken en onbalans. Deze verschijnselen kunnen resulteren in een onevenredig hoog energieverbruik en het slecht of zelfs helemaal niet functioneren van een installatie.

In de EN 50160 (Europese norm) is vastgelegd aan welke eisen de netkwaliteit dient te voldoen. Voor het uitvoeren van een inspectie of het identificeren van problemen met power quality moet een netanalyse worden uitgevoerd. Hiervoor is specifieke meetapparatuur nodig, alsook een adequaat kennisniveau op het gebied van power quality.

1 resultaat
Elektro Lijn PQA824 (verhuur)
Verhuur

Elektro Lijn PQA824 (verhuur)

De PQA824 is een netanalyser met een zeer breed toepassingsgebied. Het instrument verricht metingen aan 3 fasen en nulgeleider en meet tevens (...)

€ 319,-
Verhuurprijs per week