Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wat zijn CAPBs?

CAPBs zijn modulaire meetinstrumenten.
Klik een CAPBs sens op één van de beschikbare CAPBs handgrepen en voer uw meting uit.
Er zijn CAPBs sens beschikbaar voor meting van gasdruk, vloeistofdruk, temperatuur, gasdetectie en binnenklimaat.
Dit maakt van de CAPBs een modulair en flexibele serie voor tal van toepassingen.

Volledig
modulair

Keuze uit een basishandgreep of een handgreep met bediening en display. Op beide handgrepen passen alle "sens" meetmodules.

Meetrapportage met gratis app en software

De handgrepen communiceren de meetwaarden naar een smartphone/tablet/PC via Bluetooth® smart. Hiervoor is de gratis EuroSoft live app en EuroSoft live software beschikbaar

BLAUWE LIJN toestel
uitbreiden

Met de CAPBs® handgrepen kunt u op eenvoudige wijze extra meetfuncties toevoegen aan een bestaand BLAUWE LIJN® instrument.


Er zijn CAPBs sens voor talloze toepassingen


CAPBs handgrepen

Wissel eenvoudig van sens
Wissel gemakkelijk tussen alle beschikbare CAPBs® sens door gebruik te maken van de CAPBs® module of CAPBs® device handgreep.

Beide CAPBs® handgrepen zijn voorzien van handige magneten op de behuizing, waarmee het meetinstrument tijdens gebruik op een metalen ondergrond, zoals de mantel van een cv-ketel, kan worden bevestigd.

CAPBs® module handgreep
De CAPBs® module is een slanke handgreep waarop alle sens meetmodules kunnen worden geplaatst. Deze handgreep bevat de voeding (batterijen), Bluetooth® communicatie en een meerkleurige LED die de functionaliteit aangeeft.

Meer informatie - CAPBs® module handgreep
CAPBs® device handgreep
De CAPBs® device handgreep biedt aansluitmogelijkheden aan de boven- en onderzijde voor een sens meetmodule of een interfacemodule. De handgreep is voorzien van een accu, display, Bluetooth® communicatie en drie toetsen. 

Met de optionele logger interfacemodule verandert de CAPBs® device van een modulair meetinstrument in een modulaire datalogger.

Meer informatie - CAPBs®  device handgreepCommunicatie met CAPBs® handgrepen en FlowTemp STx

De communicatie tussen de CAPBs®  handgrepen en het apparaat waarop de meetwaarden worden uitgelezen geschiedt draadloos via Bluetooth® Smart.
Hieronder ziet u welke BLAUWE LIJN® instrumenten hiervoor geschikt zijn. De toestellen communiceren ook met EuroSoft live.


BLAUWE LIJN® instrumentGeschikt voor communicatie met CAPBs®
SoortTypeJaNee
RookgasanalyseBluelyzer ST
Eurolyzer STx
Eurolyzer S1
Multilyzer STe
Multilyzer STx
Maxilyzer NGx
Maxilyzer NG plusx
Druk(verschil)metingS2600-seriex
S4600-seriex
S4600 ST-serie
TemperatuurmetingS2600-12K(D)x
S4600 ST-12KD
BinnenklimaatmetingRHT-seriex
BlueAir ST
GaslekdetectieGSP 4x

EuroSoft live

EuroSoft live is gratis verkrijgbaar als app en als software.

De EuroSoft live app is gratis verkrijgbaar voor smartphones en tablets met Android en iOS besturingssystemen. Als u met deze app via Bluetooth® Smart contact maakt met een CAPBs® handgreep worden de meetwaarden en menu’s weergegeven zoals op een BLAUWE LIJN® meetinstrument, inclusief de bediening. U kunt de actuele meetwaarde(n) uitlezen, evenals de maximaal en minimaal gemeten waarde en deze presenteren in een meetrapport. Het is ook mogelijk om meetwaarden gedurende een periode te loggen met een instelbaar interval.

Deze meetwaarden kan u zowel numeriek als grafisch weergeven. Bepaalde sens meetmodules bieden aanvullende applets, zoals een lekhoeveelheidsmeting (druk) of een meetfunctie voor legionellapreventie (temperatuur).

Met de deelfunctie in de app kunt u een screenshot, het meetrapport of de gelogde meetwaarden delen via e-mail, WhatsApp of social media, zoals Facebook en LinkedIn.

EuroSoft live software biedt vrijwel dezelfde functionaliteit als de app, maar kan worden toegepast op PC's en laptops met Windows 10 of hoger. Deze software maakt het tevens mogelijk om de logger interfacemodule van de CAPBs® device te configureren en uit te lezen en een firmware update uit te voeren.

Meer informatie en download - EuroSoft live software

Meer informatie en download - EuroSoft live app

Bekijk video's van de CAPBs® met de module handgreep

Bekijk hier alle CAPBs producten