0

Kalibratiecertificaten


Waarom een kalibratiecertificaat?

Een kalibratiecertificaat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten opzichte van, naar (inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Bij de meetresultaten op het certificaat wordt ook vermeld of deze binnen of buiten de specificaties vallen die door de fabrikant van het meetinstrument zijn opgegeven.

Zonder kalibratiecertificaat kunt u er vanuit gaan dat uw meetinstrument voldoet aan de fabrieksspecificaties, maar aantonen kunt u dit niet. Soms wordt een instrument geleverd met een fabrieksrapport, wat direct na de productie wordt opgesteld. Er kan echter heel wat tijd verstrijken en transport plaatsvinden tussen de productie en uw aankoop, waardoor het rapport niet recent is. Daarnaast bevat een fabrieksrapport vaak slechts 1 meetpunt, wat niet voldoende is om de afwijking van het instrument over het hele meetbereik te bepalen. Een fabrieksrapport is in de meeste gevallen ook niet herleidbaar naar (inter)nationale standaarden, en ook een tenaamstelling ontbreekt. Dikwijls wordt een fabrieksrapport onterecht gezien als een kalibratiecertificaat terwijl het slechts een uitgangscontrole betrof.
Om deze redenen adviseert EURO-INDEX u om bij de aankoop van instrumenten, deze te voorzien van een kalibratiecertificaat.


Aanvullende redenen

Aansprakelijkheid
Indien u of uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld dan kunnen gerapporteerde meetwaarden als bewijslast worden aangevoerd. Met een geldig kalibratiecertificaat kan de juistheid van deze meetwaarden worden aangetoond. De meetwaarden kunnen ook worden vergeleken met eerder gemaakte meetrapportages, of meetwaarden van een ander gekalibreerd instrument.

Certificering, normen en regelgeving

 • Wanneer u gecertificeerd bent (ISO 9001, etc.) moet u gebruik maken van gekalibreerde meetuitrusting als de organisatie de herleidbaarheid van metingen als een essentieel onderdeel ziet van het geven van vertrouwen in de geldigheid van meetresultaten.
 • Indien er wordt gewerkt conform normen en/of regelgeving kan hierin zijn voorgeschreven dat metingen herleidbaar moeten zijn (en er dus gekalibreerde instrumenten moeten worden toegepast).

Veiligheid
Afwijkende meetwaarden kunnen veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gasmonitoren voor persoonlijke veiligheid of een foutief afgesteld verbrandingsproces.

Nauwkeurigheid
Indien de inregeling/validatie van een installatie of proces weinig tolerantie biedt voor afwijkingen, is het belangrijk om nauwkeurige meetinstrumenten te gebruiken met herleidbare meetresultaten.

Concurrentie motieven
Voor het verkrijgen van opdrachten voor oplevering of onderhoud van technische installaties kan het gebruik van gekalibreerde meetinstrumenten een wens of zelfs een eis zijn.

Economische belangen
Betrouwbare, herleidbare meetresultaten maken het mogelijk om een proces optimaal te beheersen. Door recente met eerdere meetresultaten te vergelijken kan degradatie van het proces of de installatie worden aangetoond en kunnen tijdig passende maatregelen worden genomen. Hiermee kunnen uitval, onnodig hoge kosten en afkeur van eindproducten worden voorkomen.


KWS® kalibratiecertificaat

Indien u een instrument met KWS® aankoopt bij EURO-INDEX of een groothandel, ontvangt u een KWS® kalibratiecertificaat.

De voordelen van KWS®

 • De prijs staat vast voor de levensduur van het instrument (mits de KWS behandeling volgens herkalibratieadvies periodiek wordt uitgevoerd in het EURO-INDEX kalibratielaboratorium)
 • Geen arbeidsloon bij de KWS behandeling
 • Kalibratie voor justage (voorkalibratie) indien mogelijk
 • Indien nodig justage en (na)kalibratie
 • Reparatie en preventief onderhoud
 • Gratis oproep met het advies voor herkalibratie
 • Controle op functionaliteit van het instrument
 • Vijf jaar historie voor alle gegevens
 • 10% korting op onderdelen
 • Serienummerregistratie
 • Franco retourlevering
Klik hier voor een overzicht van het KWS® kalibratiecertificaat met toelichting bij alle onderdelen

De kalibratie wordt in vrijwel alle gevallen uitgevoerd in de moderneEURO-INDEX kalibratielaboratoria.
De kalibratiemiddelen van EURO-INDEX zijn herleidbaar naar (inter)nationale standaarden.