Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
0

De technische uitrusting van een koeltechnieker


Het koeltechnische bedrijf moet erop toezien dat zijn personeel steeds beschikt over gepast en naar behoren werkende technische uitrusting om lekkage van koelvloeistoffen maximaal te beperken. Deze materiaallijst omvat meer bepaald de technische uitrusting voor het terugwinnen van koelvloeistoffen en het materiaal voor het opsporen van lekken.


Koeltechniek en categorie

Categorie 1: Een persoon met deze categorie van certificaat mag alle werkzaamheden (installatie, reparatie, onderhoud, terugwinning, lekkagecontrole en buitendienststelling) uitvoeren aan koelinstallaties, ongeacht de koelmiddelinhoud. 

Categorie 2: Een persoon met deze categorie van certificaat mag koelinstallaties installeren, repareren, onderhouden of buitendienststellen en ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg of, om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg. Ook de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles mogen uitgevoerd worden, op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.

Categorie 3: 
Een persoon met dit certificaat mag gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg.

Categorie 4: 
Een persoon met dit certificaat mag de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.

De erkende koeltechnicus mag alleen de werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren die vermeld staan op zijn certificaat.

Basiskit voor de koeltechnieker

CAT I

CAT II

CAT III

CAT IV

ManifoldXXX-
Slangenset met blauwe, rode en gele slangXXX-
Slangenset met zwarte slangXXX-
Recovery unitXXX-
VacuümpompXXX-
Koelmiddelen weegschaalXX--
Elektronische lekdetectorXX-X
Infrarood thermometer Fluke 62 MaxXX--
Multimeter Elektro Lijn IronmeterXX--
Faserotatiemeter Elektro Lijn HT82XX--
Ampèremeter Elektro Lijn HT4011XX-


Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de tewerkgestelde bevoegde koeltechnici voor hun werkzaamheden kunnen beschikken over de nodige en in goede staat verkerende apparatuur en materialen en over gepaste procedures om die ingrepen uit te voeren. Alleen als de koeltechnicus over correct en goed onderhouden materiaal en over de gepaste procedures voor het gebruik en voor het manipuleren van koelvloeistoffen beschikt, kan hij zijn werk naar best vermogen uitvoeren. 

Goede praktijken beperken lekken van koelvloeistoffen in de atmosfeer maximaal en voorkomen de opwarming van onze planeet door gefluoreerde broeikasgassen en de afbraak van de ozonlaag. Leefmilieu Brussel mag het geregistreerde koeltechnisch bedrijf altijd vragen alle inlichtingen en documenten met betrekking tot de registratie aan het Instituut over te maken. Zo ook verstrekt het koeltechnisch bedrijf op verzoek het materiaal dat bij de werkzaamheden aan koelinstallaties wordt gebruikt.

Bron: https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/koelinstallaties/een-erkend-koeltechnicus-worden

Naar het koeltechnische productoverzicht